ترك سيگار نياز به زمان دارد.ابتدا بايد خواست، تا بعد توانست.
در بهترين روش بايد ابتدا به آن فكر كرد؛ تصميم گرفت؛ اراده را تقويت نمود؛ ضررهاي سيگار و فوايد ترك سيگار را دانست؛ يك روز را براي ترك سيگار انتخاب كرد؛ نحوه سيگار كشيدن را تغيير داد؛ و از توصيه‌هاي بهداشتي، روان درماني و جايگزين نيكوتيني استفاده كرد.
استفاده همزمان از روش‌هاي مختلف نتايج بهتري داشته است. (براي راهنمايي بايد به كلينيك ترك سيگار مراجعه كرد.)

نام :
نام خانوادگی :
سن :    
تحصیلات :

لطفا کد زیر را وارد نمایید